» » WAT na konferencji „Perspektywy – Women in Tech Summit”

WAT na konferencji „Perspektywy – Women in Tech Summit”

WAT na konferencji „Perspektywy – Women in Tech Summit”

Ponad 50 studentek Wojskowej Akademii Technicznej uczestniczy w największej w Europie konferencji dla kobiet w technologiach i nauce „Perspektywy – Women in Tech Summit”. Przewodnim tematem tegorocznej edycji konferencji jest cyberbezpieczeństwo, dlatego na stoisku naszej uczelni prezentowane są osiągnięcia naukowe studentów i naukowców Wydziału Cybernetyki. W wydarzeniu biorą udział przedstawiciele polskiego rządu, świata nauki oraz szefowie globalnych firm technologicznych z sektora IT. W sumie prawie 3000 osób.

Wojskowa Akademia Techniczna jest partnerem akademickim kongresu. „Jeśli chodzi o cyberbezpieczeństwo, jesteśmy monopolistą w Polsce. Mamy w tym zakresie największe doświadczenia. Dlatego WAT jest jednym z głównych partnerów kongresu” – wyjaśnia płk dr inż. Mariusz Chmielewski, zastępca dziekana Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej „WAT był pierwszą uczelnią, na której otworzono kierunek poświęcony tematyce związanej z cyberbezpieczeństwem. Nasi absolwenci tworzą cyberbezpieczeństwo w Polsce, nie tylko wojskowe. Niejednokrotnie są teraz przedstawicielami globalnych firm technologicznych, gdzie kreują politykę bezpieczeństwa, m.in. przez pryzmat doświadczeń zdobytych w WAT” – dodaje płk Chmielewski. Z Wojskowej Akademii Technicznej w konferencji uczestniczą głównie studentki Wydziału Cybernetyki, kierunków informatyka oraz kryptologia i cyberbezpieczeństwo, Wydziału Elektroniki, Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa oraz Wydziału Inżynierii Mechanicznej. Obecni są przedstawiciele komendy uczelni: prorektor ds. studenckich dr hab. inż. Marzena Tykarska oraz prorektor ds. kształcenia dr hab. inż. Zdzisław Bogdanowicz, jak również naukowcy oraz absolwenci WAT.

Płk Chmielewski poprowadził panel konferencyjny pt. ”Cybersecurity – wyzwania dla edukacji i nauki. Budowa kompetencji na rzecz bezpieczeństwa cybernetycznego państwa”. W panelu wziął udział m.in. sekretarz stanu MON Tomasz Zdzikot, który przypomniał, że Ministerstwo Obrony Narodowej prowadzi intensywne działania w kierunku rozwoju kompetencji i zdolności w obszarze cyberbezpieczeństwa. Przypomniał również, że Wojskowa Akademia Techniczna uruchomiła w tym roku pierwsze w Polsce studia podyplomowe MBA w zakresie cyberbezpieczeństwa. Wiodącą rolę w kształceniu przyszłych ekspertów spełni też liceum informatyczne powstałe przy WAT. Szkoła ruszyła we wrześniu tego roku, a liczba chętnych znacznie przewyższała liczbę miejsc. „Obok edukacji ogromne znaczenie mają prowadzone badania naukowe, na które obecnie przeznaczamy 2,5 proc. budżetu, czyli ok. miliarda złotych. Cyberbezpieczeństwo i kryptologia mają stałe miejsce na liście priorytetów MON” – podkreślił minister Zdzikot. „Zmieniamy oblicze resortu. Walczymy z obrazem armii, która opiera się tylko na czołgach i poligonach. Dziś dysponujemy armią na miarę XXI w., korzystamy z najnowszych technologii. Armia może zaproponować do nich dostęp, tym którzy chcą dla nas pracować” – mówił dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni gen. bryg. Karol Molenda (absolwent WAT). W panelu uczestniczyła również wiceminister cyfryzacji Wanda Buk.

Prezentacje studentek i absolwentek WAT dotyczą zagadnień związanych z ich pracą naukową i dyplomową. Anna Stromska, studentka kryptologii i cyberbezpieczeństwa wyjaśnia pojęcie kryptografii postkwantowej oraz jej znaczenie w świetle rozwoju technologii komputerów kwantowych. Tematem nad którym pracuje z kolei inż. Karolina Marciniak, absolwentka wspomnianego kierunku Wydziału Cybernetyki, jest zastosowanie różnych metod faktoryzacji do ataku na algorytm RSA. „Szyfr RSA wykorzystuje się do szyfrowania danych oraz do podpisów szyfrowych. To jeden z lepszych algorytmów szyfrowania, który bije dziś swoje rekordy” – wyjaśnia inż. Marciniak. Na podstawie prezentowanych algorytmów nasza absolwentka w praktyczny sposób wyjaśnia ideologię szyfrowania i odnajdywania składowych elementów wykorzystywanych w procesie deszyfracji. Studentki II roku kryptologii i cyberbezpieczeństwa st. szer. pchor. Kamila Prabucka i szer. pchor. Paula Wrzeszykowska wspólnie przygotowały prezentację pt. „Kodowanie przeszłości w przyszłości”. Przedstawia ona ciekawe sposoby nowego zastosowania szyfrów Cezara oraz Vigenere’a z wykorzystaniem programu CrypTool i programowania w domenie sagemath. „Chcemy pokazać, jak wykorzystać oba szyfry w łatwy i szybki sposób” – wyjaśnia szer. pchor. Paula Wrzeszykowska. „Takie ujęcie tematu może zachęcić młodzież do podjęcia nauki na kierunku kryptologia i cyberbezpieczeństwo” – dodaje.

Podczas dwudniowej konferencji głos zabierze prawie 100 prelegentów. Wśród nich są przedstawiciele polskiego rządu (Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Obrony Narodowej) oraz szefowie globalnych firm technologicznych z sektora IT (w tym Intel, Google, Bosch, Dell, Ericsson, Facebook, Siemens, Microsoft), a także badacze z IEEE, Stanford, Harvardu, MIT, Caltech. W konferencji uczestniczą utalentowane kobiety z Europy i z Azji Centralnej – w tym studentki, przedstawicielki środowiska akademickiego i przemysłu, specjalistki z dziedziny IT, ekspertki w obszarze STEM i reprezentantki sektora innowacji oraz świata polityki publicznej. Konferencja jest doskonałą okazją dla studentek i naukowców do nawiązania bezpośredniego kontaktu z osobami i firmami z zakresu nowych technologii. Niewątpliwie atrakcją konferencji związanej z cyberbezpieczeństwem jest prezentowany jeden z przekazanych Polsce egzemplarzy Enigmy – niemieckiej maszyny szyfrującej, której kod złamali polscy kryptolodzy.

Druga edycja konferencji „Perspektywy – Women in Tech Summit” trwa od 13 do 14 listopada w warszawskim Centrum EXPO XXI.