» » Studentka Wydziału Cybernetyki WAT laureatką programu „Nowe technologie dla dziewczyn”

Studentka Wydziału Cybernetyki WAT laureatką programu „Nowe technologie dla dziewczyn”

Studentka Wydziału Cybernetyki WAT laureatką programu „Nowe technologie dla dziewczyn”

Do V edycji programu stypendialnego „Nowe technologie dla dziewczyn” firmy Intel i fundacji Perspektywy zakwalifikowała się Monika Olchowik, studentka wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej.

Monika Olchowik została wyłoniona w konkursie spośród 600 innych kandydatek, reprezentantek takich polskich uczelni jak m.in. Politechnika Warszawska, Politechnika Gdańska, Politechnika Poznańska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Uniwersytet Warszawski czy Uniwersytet Gdański. Do programu „Nowe technologie dla dziewczyn” zostało zakwalifikowanych w sumie 25 studentek.

Stypendium firmy Intel i fundacji Perspektywy to pierwszy w Polsce program stypendialny dla młodych kobiet wiążących swoją przyszłość z branżą technologiczną. Celem stypendium jest pomoc utalentowanym maturzystkom i studentkom w planowaniu i budowaniu kariery zawodowej w branży technologicznej. Stypendystki Intel-Perspektywy otrzymują wsparcie merytoryczne i finansowe. Znajdują się pod opieką mentora lub mentorki – doświadczonych pracowników firmy Intel. Stypendium, które otrzymują przez okres 9 miesięcy, młode adeptki nauki mogą przeznaczyć na pokrycie wydatków, jakie ponoszą w związku ze studiami. Stypendystki mają też możliwość odbycia płatnego stażu w w Intel Technology Poland sp. z o.o. w Gdańsku, największym centrum R&D Intel w Europie.

Sukces Moniki Olchowik to kolejny przykład zaangażowania kobiet w obszar innowacyjnych technologii. Tematyka ta była poruszana na tegorocznej edycji międzynarodowej konferencji „Perspektywy – Women in Tech Summit”, w której nasza uczelnia brała aktywny udział.

Firma INTEL to firma technologiczna z sektora IT (producent nowoczesnych procesorów), Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” jest m.in. organizatorem wspomnianej konferencji. Obie wspierają kobiety w technologii, nauce i innowacjach.